İptal Ve İade Şartları

 

1 . Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ACENTE'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2. MİSAFİR'in, iptal etme durumunu tur ve konaklama başlamadan 30 gün önceden 07 Travel tarafına bildirmesi gerekir.Ve bu durumda ödemenin tamamı karşı tarafa iade edilir.
   İptal halinde, hizmetin başlamasına 30-15 gün arası daha az süre kalmış ise 07 Travel iade edilecek miktardan %50 kesinti yapar.
   MİSAFİR,hizmetin başlamasına 15 gün yada daha az  süre içinde iptal etmek isterse.İptal edilebilir.Yalnız hiçbir şekilde ödeme iade edilmez.

3. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez.

4. Misafir, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

5. Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda misafir bedelin tamamından sorumludur.

6.  Misafirin, tercih ettiği otelde konaklamasına bir engel çıkar ise 07 Travel, müşteriyi aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

7. Paket turlarda konaklayacağı otelin adı ve benzeri yazan durumlarda, verilen otelde konaklatamama durumunda, 07 Travel, aynı standartta başka bir otelde konaklatma hakkına sahiptir. Misafirler bunu peşinen kabul eder.

8. 07 Travel,müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

9. MİSAFİR, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarını herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

10. MİSAFİR, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet başlangıç tarihine kadar 07 Travel’a bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri 07 Travel'a karşı ileri sürülemez.

11. İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez.Sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

12. Misafir otelde konakladığı süre içerisinde keyfi değişiklik yapmak istediği taktirde hiçbir şekilde ödeme iadesi 07 travel tarafından yapılmayacaktır.

13. Seyahat acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden ötürü geziyi, konaklamalı turlarda hareket tarihinden 21 gün önce iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.